11-13.11.2022

Location:
Strzelnica Bellona – Marynino
Marynino, Mazowieckie 05-140

Level: I

Stages: 12

Rounds: 240

Fee: 325 PLN

Range Master: Dominik Górski (kontakt@dominikgorski.com)
Match Director: Daniel Golicki (strzelnica.marynino@gmail.com)

Warmup Match 2022

18-20.03.2022

Location:
Strzelnica Bellona – Marynino
Marynino, Mazowieckie 05-140

Level: I

Stages: 20
one day, only short stages

Rounds: 200

Fee: 265 PLN

Range Master: Dominik Górski (kontakt@dominikgorski.com)
Match Director: Daniel Golicki (strzelnica.marynino@gmail.com)

Mazovia Championship 2022

22-24.04.2022

Location:
Strzelnica Bellona – Marynino
Marynino, Mazowieckie 05-140

Level: II

Stages: 10

one day, only long and medium stages

Rounds: 250

Fee: 335 PLN

Range Master: Dominik Górski (kontakt@dominikgorski.com)
Match Director: Daniel Golicki (strzelnica.marynino@gmail.com)

30-31.07.2022

Location:
Strzelnica Bellona – Marynino
Marynino, Mazowieckie 05-140

Level: III

Stages: 16

one day

Rounds: 300

Fee:
110 USD / 425 PLN

Range Master (Main Match): Zbyszek Kubicz
Range Master (Prematch): Dominik Górski (kontakt@dominikgorski.com)
Match Director:
Daniel Golicki (strzelnica.marynino@gmail.com)